คำนวนภาระค่าใช้จ่ายโดย Container Number.

คลิกที่โลโก้ Charge Inquiry.    Update New

ทำ Shore และชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบ.

คลิกที่โลโก้ Pre-Advise Online.    Update New
Arrival
Departure
Estimate
Arrival
Departure